Ledenbijeenkomst 12-05-2022

Op donderdag 12 mei 2022 hebben we elkaar (her)ontmoet bij Het Raedthuys in Hoogerheide.

Na een korte Algemene Ledenvergadering, waarvan alle leden inmiddels het verslag hebben ontvangen, is het tijd voor een hapje en een drankje. Door het lekkere weer konden we hier buiten op het terras van genieten. Prima verzorgt door Niels en zijn team van Het Raedthuys.

 

 

 

 

 

 

Het was fijn om jullie weer te zien, graag tot de volgende keer!

 

 

Jubileumbijeenkomst 24-09-2021

Op 24 september 2021 hebben wij eindelijk weer een live bijeenkomst kunnen organiseren.

Dit jaar bestaat de “Bedrijvenvereniging Zuidwesthoek” 25 jaar, het was dus tijd voor een jubileumfeestje!

Wij hebben dit feestelijk gevierd bij lid van eerste uur Familyland met een borrel en een BBQ.

Nieuwjaarsbijeenkomst 2020

Ook dit jaar is er weer een Nieuwjaarslunch voor leden en genodigden van onze bedrijvenvereniging. Deze wordt evenals voorgaande jaren financieel mogelijk gemaakt door de Rabobank.

De bijeenkomst zal plaatsvinden op woensdag 29 januari 2020 van 11.45 – 14.00 uur bij Grenshotel de Jonckheer, Aanwas 17 te Ossendrecht.

Ledenbijeenkomst 21 november 2019

Deze ledenbijeenkomst stond in het teken van een bierproeverij.  We worden in het sfeervolle pand van Bij de Pastorij ontvangen door eigenaar Ruud de Weert, die in het kort verteld over zichzelf en het bedrijf. Na een uitleg krijgen de bierliefhebbers een drietal bijzondere speciaalbieren te proeven. Er wordt voor iedereen gezorgd, dus ook de wijn- en frisdrinkers komen aan hun trekken.

Ledenbijeenkomst 21-11-2019      Ledenbijeenkomst 21-11-2019

 

 

 

 

 

Peter van den Eijnden verteld ons enthousiast over De Groene Pluim. Dit is een initiatief van VNO-NCW Brabant-Zeeland om bedrijven die goed bezig zijn op het gebied van duurzaam werken in het zonnetje te zetten. Hij roept bedrijven op om zich vooral aan te melden via de website https://www.degroenepluim.nl/

Het zou fantastisch zijn om De Groene Pluim volgend jaar aan een Woensdrechts bedrijf uit te kunnen reiken!

Ledenbijeenkomst 21-05-2019

Deze keer waren we te gast bij MFC De Drieschaar in Ossendrecht, waar bij aankomst de koffie en thee met cake al klaarstonden.

De middag begint met een presentatie door Remmerswaal Accountants over bedrijfsoverdracht en bedrijfsopvolging.

Ledenbijeenkomst 21-05-2019

Jankees van den Hoek AA RAB en Frank Voermans RB vertellen ons dat er heel wat bij komt kijken om een bedrijfsoverdracht of –opvolging zo succesvol mogelijk te laten verlopen. Wil je het goed doen, met zo weinig mogelijk belastingafdracht, zul je het goed voor moeten bereiden. Het is belangrijk om hier op tijd mee te beginnen, omdat sommige stappen veel tijd kosten wegens voorwaarden/besluiten.

Jankees bespreekt het proces, de verschillende fases en de tijdsduur hiervan, het verkoop klaar maken en de waardebepaling van de onderneming, de financiering en de verschillen tussen structuren en vormen. Na ook de juridische aspecten te hebben behandeld is het de beurt aan Frank om in te gaan op de fiscale aspecten. Tegen welke belastingen kan je oplopen bij bedrijfsopvolging? Hoe kan je belasting besparen? Hij laat ons aan de hand van diverse voorbeelden zien, hoe je een overname/opvolging zo succesvol mogelijk kan laten verlopen.

Al met al een heel interessante presentatie, waarvoor wij hen hartelijk danken.

Na de presentatie volgt een korte ledenvergadering en we sluiten gezellig af met een drankje en een aantal lekkere hapjes aan de bar van De Drieschaar.

Nieuwjaarsbijeenkomst 23-1-2019

Op deze koude en witte woensdagochtend worden de leden en genodigden ontvangen in de vergaderzaal van Grenshotel de Jonckheer in Ossendrecht.

Welkom
Nieuwjaarsbijeenkomst 2019De heer Ed Vreman, directievoorzitter van de Rabobank Zuidwest-Brabant, heet iedereen welkom en begint met goed nieuws.
De Rabobank voorziet economische groei en een stijgende lijn in 2019. De bank ziet een toenemende investeringsbereidheid en financieringsvraag. Een kanttekening voor bedrijven die zaken doen met Engeland, zij dienen zich voor te bereiden op de gevolgen van de Brexit voor hun bedrijf. Hiernaast ziet men in Duitsland vooralsnog geen economische groei.

De Rabobank staat bekend om haar ondersteuning van maatschappelijke initiatieven. Zo ook Ed Vreman, hij is voorzitter van Samen in de Regio, de specialist in maatschappelijk betrokken ondernemen.
Anita Karremans, directeur van Samen in de Regio geeft een korte presentatie. Samen in de Regio faciliteert en ondersteunt bij de concrete invulling van Maatschappelijk Betrokken Ondernemerschap en matcht vraag en aanbod volgens het win-win principe. Dat doen zij zonder winstoogmerk.

Op 14 februari a.s. organiseren zij het gratis “Werkgeverscongres Brabantse Wal”. Dit werkgeverscongres is een samenwerking van Samen in de Regio, WSP Werkcentrum Brabantse Wal, MKB en Aangenaam Bergen op Zoom. Er is een gevarieerd programma met  inspirerende sprekers.  Meer informatie en aanmelden voor het congres via: https://www.sameninderegio.nl/evenementen/29-werkgeverscongres-all-we-need-is-work.html

Verder vraagt Anita Karremans aandacht voor “Kijk binnen bij bedrijven” (voorheen de werkbeurs) een initiatief van Samen in de Regio en Werkcentrum Brabantse Wal. Bent u op zoek naar nieuwe medewerkers? Neem eerst eens een kijkje op https://www.kijkbinnenbijbedrijven.nl/voor-bedrijven

VNO-NCW Brabantse WalNieuwjaarsbijeenkomst 2019
Voorafgaand aan de nieuwjaarsbijeenkomst hebben onze voorzitter Leny Moerbeek en Liesbeth van Kerkhof, voorzitter VNO-NCW Brabantse Wal, een overeenkomst geassocieerd verenigingslidmaatschap ondertekend.
De VNO-NCW Brabantse Wal behartigt de belangen van 500 bedrijven in onze regio. Door de ondertekening stelt VNO-NCW BW voor ZWH één bestuurszetel beschikbaar voor een ondernemer die zowel lid is van ZWH als van VNO-NCW BW waarbij die vertegenwoordiger binnen het bestuur de belangen van ZWH als portefeuille krijgt. Ook worden de leden van ZWH jaarlijks uitgenodigd voor één VNO-NCW BW ledenbijeenkomst. Lees meer via: https://www.vnoncwbrabantzeeland.nl/bedrijvenvereniging-zwh-en-vno-ncw-brabant-zeeland-versterken-ondernemersgeluid-op-brabantse-wal/
De aanwezigen van de nieuwjaarsbijeenkomst worden door VNO-NCW verrast met een presentje in de vorm van een Rubiks kubus.

Afscheid bestuurslid Ernest Meijlemans
Nieuwjaarsbijeenkomst 2019Ernest is gestopt als bestuurslid en heeft zijn lidmaatschap opgezegd. Tijd voor een opvolger, zegt hij. Ernest is met pensioen en voelt zich geen ondernemer meer. Hij geniet tegenwoordig van zijn twee schatten van kleinkinderen en het restaureren van oldtimers. Onze voorzitter bedankt hem voor zijn jarenlange inzet. Hij krijgt een welverdiende kadobon mee. Wij zullen zijn mooie verhalen over o.a. auto’s en reizen missen.

Afscheid lid van het eerste uur Johannes van Overveld
Nieuwjaarsbijeenkomst 2019Ook nemen we tijdens deze bijeenkomst afscheid van de heer Johannes van Overveld. De heer van Overveld, inmiddels 79 jaar, is al heel lang lid en een trouw bezoeker van de ledenbijeenkomsten. Hij draagt het stokje over aan Stephen Warrington, directeur van Overveld Techniek. De voorzitter bedankt hem hartelijk en overhandigd een attentie.

Lunch
Na het officieel programma genieten we samen van een overheerlijke lunch in het restaurant van Grenshotel de Jonckheer.

Deze nieuwjaarsbijeenkomst met lunch is ook dit jaar weer mogelijk gemaakt door de Rabobank.

Familyland 28-11-2018

Op het vakantiepark Familyland in Hoogerheide worden de leden vanaf 14:30 uur ontvangen in een van de vergaderzalen. Om drie uur heet voorzitter Leny Moerbeek de leden (zie presentielijst) en enkele introducés welkom. Gastvrouw van de middag is ZWH-lid Jacqueline van den Plas, directeur van het familiebedrijf. Door een vraaggesprek tussen Leny en Jacqueline krijgen we een inkijkje in de historie en ontwikkeling van dit bijzondere vakantiepark. In 1968 startte het als een camping nadat Jacquelines vader al eerder in Italië een camping had geëxploiteerd. Al snel werd de camping uitgebreid met manege en zwembad en later ook met een tennishal. Niet alle initiatieven waren even succesvol (zoals de indoor-golfhal), maar een continue investering in kwaliteit en het aansluiten bij nieuwe behoeften van recreanten, zorgde ervoor dat het bedrijf door kon blijven groeien. De sta-caravans werden vervangen door bungalows. De horeca-faciliteiten werden steeds verder uitgebreid. Ook werd het maatschappelijk verantwoord ondernemen vorm gegeven door geheel aangepaste bungalows (voor o.a. Stichting ’t Opkikkertje) om mensen met beperkingen ook een mooie vakantie te kunnen bieden.

FamilylandVervolgens neemt Jacqueline de leden in een rondleiding mee langs de diverse faciliteiten op het uitgebreide complex en vertelt ook over de uitdagingen die ze hebben moeten overwinnen, zoals een grote brand en de vervanging van alle roestvrijstalen elementen bij het zwembad. De deelnemers worden ook gewezen op de aparte inrichting van de tuin, die geheel aansluit bij het aanpalende grenspark. Het park is niet alleen een bijzonder mooie plek voor de recreanten die ook uit de Randstad nog steeds in grote getale naar Familyland komen, maar ook voor de lokale bevolking. Ook voor de mensen uit wijde omgeving is Familyland een plek voor feesten en partijen, zwemmen en lekker eten en drinken.

Leny bedankt JacquelineOnder het wakend oog van Olivier (de hond die ons vriendelijk tegemoet komt bij de receptie) keert de groep terug naar de vergaderzaal waar Leny Moerbeek de gastvrouw namens de aanwezigen hartelijk dankt voor de gelegenheid om de leden een kijkje achter de schermen te laten nemen.

Vervolgens neemt bestuurslid Jos van Calsteren de leden mee in de zoektocht naar een antwoord op de vraag: ‘hoe kom ik als Woensdrechts bedrijf nog aan (technisch) personeel?” Vanuit zijn eigen werkpraktijk geeft hij veel praktische tips en aandachtspunten. Het begint ermee om voor jezelf duidelijk te krijgen: Hoe zorg ik ervoor dat werkzoekenden bij mij solliciteren?

Een breed scala aan thema’s passeert de revue: arbeidsmarktimago, referral recruitment, Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, functie-eisen en bijbehorend salaris, referentiecheck, proeftijd. Maar ook staat hij stil bij wat nodig is om bestaand personeel te behouden (‘achterdeur dicht’) door onder meer het bevorderen van betrokkenheid, duurzame inzetbaarheid, leuker maken van het werk en goede communicatie.

De leden delen diverse ervaringen bij hun wervingsactiviteiten die laten zien dat het in de praktijk brengen van bovenstaande tips niet eenvoudig is. Zeker niet bij een kleiner bedrijf als de ondernemer zelf al deze HR taken erbij moet doen. Jos adviseert dan ook bij de meer specialistische zaken extern hulp in te schakelen. Maar ook erkent hij dat de huidige wet- en regelgeving de ondernemer regelmatig tegen lijkt te werken. Waar dat het geval is, helpt het wel om met meerdere partijen in de regio samen de lobby te versterken om deze regels waar mogelijk bij te buigen. Uit de vragen van de deelnemers blijkt dat de aangesneden onderwerpen nog veel meer stof tot discussie en uitwisselen van ervaringen aanleiding geeft. Besloten wordt om dat voor de afsluitende borrel te bewaren.

De presentatie (gemaakt met presentatietool ‘prezi’) is te vinden en na te lezen op: https://josvancalsteren.nl/zwh

Leny Moerbeek bedankt Jos voor zijn presentatie en gaat over tot het huishoudelijk deel van de vergadering. De notulen hiervan zijn per e-mail aan de ZWH-leden verspreid.

AVG-bijeenkomst 19-6-2018

In Grenshotel De Jonckheer te Ossendrecht kwamen op dinsdagmorgen 19 juni om half elf 22 ZWH-leden (zie presentielijst) bijeen voor een toelichting op de betekenis van de nieuwe AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) voor ondernemers.

Voorzitter Leny Moerbeek heet de aanwezigen en spreker Mr. Robert Franken welkom. Mr. Franken is werkzaam als Legal Officer bij accountantskantoor BDO en binnen die organisatie ook vraagbaak op dit onderwerp.

Robert FrankenIn zijn presentatie toont hij dat de AVG niet iets geheel nieuw is, maar meer als een wijziging op de Wet bescherming Persoonsgegevens (WbP) gezien moet worden en dat ondernemers die daar al aan voldeden, niet veel extra werkzaamheden zullen hebben bij toepassing van de AVG.

Hij gaat in op de nieuwe elementen in de AVG ten opzichte van de WbP, zoals de Privacy Officer, het Privacy Impact Assessment en de documentatie­plicht. Daarbij staat hij ook uitgebreid stil bij het begrip ‘verwerken van persoonsgegevens’ en uit de discussie met de zaal over voorbeelden, blijkt dat hier al snel sprake van is. Zelfs de contactenlijst in de eigen mobiele telefoon met contactgegevens van de contactpersoon van een leverancier of afnemer is al een lijst die aan deze definitie kan voldoen.

Het gaat daarbij met name om bewustwording, vastlegging en tijdig vernietigen. Uit de zaal wordt opgemerkt dat veel informatiesystemen bij de bedrijven daar niet goed op ingericht zijn: potentieel privacygevoelige gegevens zitten bij andere gegevens die gearchiveerd worden (denk aan e-mailboxen).

Een aantal zaken (bijv. het verwerkingsregister) spelen alleen bij bedrijven met meer dan 250 werknemers. Maar voor de kleinere bedrijven is het met name bij het uitbesteden van bepaalde werkzaamheden van belang om na te gaan of er een verwerkingsovereenkomst nodig is (bijv. bij de uitbesteding van de loonadministratie aan een administratiekantoor).

Hoewel de controlecapaciteit van de Toezichthouder momenteel beperkt is en de verwachting is dat de kans op een controle vooralsnog klein is, is het toch zaak om bij het vastleggen van persoons­gegevens hier meer bewust mee om te gaan. De kans op een zgn. datalek (verlies/zoek­raken/voor derden onbedoeld toegankelijk zijn van digitale persoonsgegevens) is niet denkbeeldig en een dergelijk incident kan ook aanleiding geven tot boetes als gebleken is dat onzorgvuldig is omgegaan met de bescherming van de persoonsgegevens.

Voorzitter Leny Moerbeek bedankt met een attentie de spreker voor de interessante en leerzame presentatie.

Vervolgens geeft zij Rutger den Boer van Van den Corput uit Bergen op Zoom nog de gelegenheid om kort iets te vertellen over het omgaan met de AVG door documentverwerkings­systemen. De nieuwere software houdt zeker rekening met de AVG en tijdlijnen voor opslag en optimale beveiliging. Zo kunnen zij bijvoorbeeld adviseren over ‘DocuWare’ een systeem van Toshiba dat ook met ERP en CRM systemen geïntegreerd kan worden. Ook andere hulpmiddelen kunnen ingezet worden om in de processen met AVG rekening te houden.

Na deze korte uiteenzetting bedankt voorzitter Moerbeek hem voor zijn bijdrage en nodigt de aanwezigen uit om in de naastgelegen zaal nog met elkaar na te praten en te genieten van een ‘walking lunch’ een buffet dat door het Grenshotel is verzorgd.

Na een geanimeerde napraatsessie vertrekken omstreeks half twee de laatste deelnemers weer naar huis of kantoor.

Versteden 30-5-2018

Terugblik ledenbezoek Versteden 30 mei 2018

Zo’n 23 leden en introducés van de bedrijvenvereniging begaven zich op weg om een bezoek te brengen aan het ZWH lidbedrijf Versteden BV op het industrieterrein Noordland in Bergen op Zoom. Zij werden ontvangen door de gastheren van de middag: technisch directeur Erwin Simons en commercieel directeur Peter Bogers.

Even na drie uur heet ZWH-voorzitter Leny Moerbeek de leden van harte welkom en memoreert aan een eerder bezoek aan Versteden toen zij (tot begin vorig jaar) nog op de Kooi in Hoogerheide waren gevestigd. Ondertussen zijn ze al weer een jaar volledig operationeel vanuit deze nieuwe locatie. Zij geeft het woord aan Erwin Simons.

Erwin Simons en Peter BogersErwin neemt in een korte presentatie de leden mee in de historie van Versteden. Het bedrijf is in 1978 gestart door Joep Versteden en bij gebrek aan opvolging bij Versteden hebben Erwin en Peter in 2008 via een management buy-out het bedrijf overgenomen. Dat moment viel samen
met de bankencrisis en de zorgen die ze daardoor hadden over onder meer de financiering van de overname leverde toen toch wel enige slapeloze nachten op. Maar het bedrijf had, door het bijzondere product en het daar aan gekoppelde concept van dienstverlening, ook de tijden mee en het bedrijf groeide voortvarend. De onderlinge taakverdeling tussen Peter Bogers en Erwin Simons in de leiding van het bedrijf wisselde in de loop van de tijd. Erwin is het technische deel gaan aansturen en Peter het commerciële deel.

Vervolgens gaat Peter Bogers verder met de presentatie en die geeft een inkijkje in het product: glasvezelversterkte leidingsystemen. Om het concept van integrale dienstverlenging aan de buitenwereld duidelijk te maken, hebben ze ook een imagocampagne gevoerd: “We are people” om de boodschap te brengen dat Versteden meer is dan een bedrijf dat alleen een buis maakt. Het bedrijf groeide op de locatie in Bergen op Zoom in het afgelopen jaar verder door. Nu zijn er zo’n 120 medewerkers en wordt op sommige afdelingen al in twee ploegendienst gewerkt. In de presentatie  komen diverse grote projecten en bedrijven voorbij; veel van de klanten zijn grote chemische bedrijven, maar ook levert Versteden uitlaatpijpen voor de luxe jachtenbouw.

Versteden buitenterreinDoor de presentatie zijn de leden al wat opgewarmd voor de rondleiding: via het bedrijfsbureau en het productiekantoor wordt de productiehal bezocht waar onder meer medewerkers aan de slag zijn om de buisdelen met glasvezeldoek te omwikkelen. Op het buitenterrein is een grote voorraad aan buisdelen te zien. Bij de rondleiding beantwoorden de gastheren vele vragen van de geïnteresseerde deelnemers. Na een uur keren de twee groepen weer terug naar de kantine waar voorzitter Leny Moerbeek de
gastheren dankt voor de ontvangst en hun interessante presentatie en  rondleiding. De leden worden vervolgens getrakteerd op een aansluitende informele borrel om nog even na te praten over dit informatieve bezoek. Hier wordt door de leden volop gebruik van gemaakt en zo wordt teruggekeken op een mooi bezoek aan Versteden BV.