Nieuwjaarsbijeenkomst 23-1-2019

Op deze koude en witte woensdagochtend worden de leden en genodigden ontvangen in de vergaderzaal van Grenshotel de Jonckheer in Ossendrecht.

Welkom
Nieuwjaarsbijeenkomst 2019De heer Ed Vreman, directievoorzitter van de Rabobank Zuidwest-Brabant, heet iedereen welkom en begint met goed nieuws.
De Rabobank voorziet economische groei en een stijgende lijn in 2019. De bank ziet een toenemende investeringsbereidheid en financieringsvraag. Een kanttekening voor bedrijven die zaken doen met Engeland, zij dienen zich voor te bereiden op de gevolgen van de Brexit voor hun bedrijf. Hiernaast ziet men in Duitsland vooralsnog geen economische groei.

De Rabobank staat bekend om haar ondersteuning van maatschappelijke initiatieven. Zo ook Ed Vreman, hij is voorzitter van Samen in de Regio, de specialist in maatschappelijk betrokken ondernemen.
Anita Karremans, directeur van Samen in de Regio geeft een korte presentatie. Samen in de Regio faciliteert en ondersteunt bij de concrete invulling van Maatschappelijk Betrokken Ondernemerschap en matcht vraag en aanbod volgens het win-win principe. Dat doen zij zonder winstoogmerk.

Op 14 februari a.s. organiseren zij het gratis “Werkgeverscongres Brabantse Wal”. Dit werkgeverscongres is een samenwerking van Samen in de Regio, WSP Werkcentrum Brabantse Wal, MKB en Aangenaam Bergen op Zoom. Er is een gevarieerd programma met  inspirerende sprekers.  Meer informatie en aanmelden voor het congres via: https://www.sameninderegio.nl/evenementen/29-werkgeverscongres-all-we-need-is-work.html

Verder vraagt Anita Karremans aandacht voor “Kijk binnen bij bedrijven” (voorheen de werkbeurs) een initiatief van Samen in de Regio en Werkcentrum Brabantse Wal. Bent u op zoek naar nieuwe medewerkers? Neem eerst eens een kijkje op https://www.kijkbinnenbijbedrijven.nl/voor-bedrijven

VNO-NCW Brabantse WalNieuwjaarsbijeenkomst 2019
Voorafgaand aan de nieuwjaarsbijeenkomst hebben onze voorzitter Leny Moerbeek en Liesbeth van Kerkhof, voorzitter VNO-NCW Brabantse Wal, een overeenkomst geassocieerd verenigingslidmaatschap ondertekend.
De VNO-NCW Brabantse Wal behartigt de belangen van 500 bedrijven in onze regio. Door de ondertekening stelt VNO-NCW BW voor ZWH één bestuurszetel beschikbaar voor een ondernemer die zowel lid is van ZWH als van VNO-NCW BW waarbij die vertegenwoordiger binnen het bestuur de belangen van ZWH als portefeuille krijgt. Ook worden de leden van ZWH jaarlijks uitgenodigd voor één VNO-NCW BW ledenbijeenkomst. Lees meer via: https://www.vnoncwbrabantzeeland.nl/bedrijvenvereniging-zwh-en-vno-ncw-brabant-zeeland-versterken-ondernemersgeluid-op-brabantse-wal/
De aanwezigen van de nieuwjaarsbijeenkomst worden door VNO-NCW verrast met een presentje in de vorm van een Rubiks kubus.

Afscheid bestuurslid Ernest Meijlemans
Nieuwjaarsbijeenkomst 2019Ernest is gestopt als bestuurslid en heeft zijn lidmaatschap opgezegd. Tijd voor een opvolger, zegt hij. Ernest is met pensioen en voelt zich geen ondernemer meer. Hij geniet tegenwoordig van zijn twee schatten van kleinkinderen en het restaureren van oldtimers. Onze voorzitter bedankt hem voor zijn jarenlange inzet. Hij krijgt een welverdiende kadobon mee. Wij zullen zijn mooie verhalen over o.a. auto’s en reizen missen.

Afscheid lid van het eerste uur Johannes van Overveld
Nieuwjaarsbijeenkomst 2019Ook nemen we tijdens deze bijeenkomst afscheid van de heer Johannes van Overveld. De heer van Overveld, inmiddels 79 jaar, is al heel lang lid en een trouw bezoeker van de ledenbijeenkomsten. Hij draagt het stokje over aan Stephen Warrington, directeur van Overveld Techniek. De voorzitter bedankt hem hartelijk en overhandigd een attentie.

Lunch
Na het officieel programma genieten we samen van een overheerlijke lunch in het restaurant van Grenshotel de Jonckheer.

Deze nieuwjaarsbijeenkomst met lunch is ook dit jaar weer mogelijk gemaakt door de Rabobank.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *