Familyland 28-11-2018

Op het vakantiepark Familyland in Hoogerheide worden de leden vanaf 14:30 uur ontvangen in een van de vergaderzalen. Om drie uur heet voorzitter Leny Moerbeek de leden (zie presentielijst) en enkele introducés welkom. Gastvrouw van de middag is ZWH-lid Jacqueline van den Plas, directeur van het familiebedrijf. Door een vraaggesprek tussen Leny en Jacqueline krijgen we een inkijkje in de historie en ontwikkeling van dit bijzondere vakantiepark. In 1968 startte het als een camping nadat Jacquelines vader al eerder in Italië een camping had geëxploiteerd. Al snel werd de camping uitgebreid met manege en zwembad en later ook met een tennishal. Niet alle initiatieven waren even succesvol (zoals de indoor-golfhal), maar een continue investering in kwaliteit en het aansluiten bij nieuwe behoeften van recreanten, zorgde ervoor dat het bedrijf door kon blijven groeien. De sta-caravans werden vervangen door bungalows. De horeca-faciliteiten werden steeds verder uitgebreid. Ook werd het maatschappelijk verantwoord ondernemen vorm gegeven door geheel aangepaste bungalows (voor o.a. Stichting ’t Opkikkertje) om mensen met beperkingen ook een mooie vakantie te kunnen bieden.

FamilylandVervolgens neemt Jacqueline de leden in een rondleiding mee langs de diverse faciliteiten op het uitgebreide complex en vertelt ook over de uitdagingen die ze hebben moeten overwinnen, zoals een grote brand en de vervanging van alle roestvrijstalen elementen bij het zwembad. De deelnemers worden ook gewezen op de aparte inrichting van de tuin, die geheel aansluit bij het aanpalende grenspark. Het park is niet alleen een bijzonder mooie plek voor de recreanten die ook uit de Randstad nog steeds in grote getale naar Familyland komen, maar ook voor de lokale bevolking. Ook voor de mensen uit wijde omgeving is Familyland een plek voor feesten en partijen, zwemmen en lekker eten en drinken.

Leny bedankt JacquelineOnder het wakend oog van Olivier (de hond die ons vriendelijk tegemoet komt bij de receptie) keert de groep terug naar de vergaderzaal waar Leny Moerbeek de gastvrouw namens de aanwezigen hartelijk dankt voor de gelegenheid om de leden een kijkje achter de schermen te laten nemen.

Vervolgens neemt bestuurslid Jos van Calsteren de leden mee in de zoektocht naar een antwoord op de vraag: ‘hoe kom ik als Woensdrechts bedrijf nog aan (technisch) personeel?” Vanuit zijn eigen werkpraktijk geeft hij veel praktische tips en aandachtspunten. Het begint ermee om voor jezelf duidelijk te krijgen: Hoe zorg ik ervoor dat werkzoekenden bij mij solliciteren?

Een breed scala aan thema’s passeert de revue: arbeidsmarktimago, referral recruitment, Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, functie-eisen en bijbehorend salaris, referentiecheck, proeftijd. Maar ook staat hij stil bij wat nodig is om bestaand personeel te behouden (‘achterdeur dicht’) door onder meer het bevorderen van betrokkenheid, duurzame inzetbaarheid, leuker maken van het werk en goede communicatie.

De leden delen diverse ervaringen bij hun wervingsactiviteiten die laten zien dat het in de praktijk brengen van bovenstaande tips niet eenvoudig is. Zeker niet bij een kleiner bedrijf als de ondernemer zelf al deze HR taken erbij moet doen. Jos adviseert dan ook bij de meer specialistische zaken extern hulp in te schakelen. Maar ook erkent hij dat de huidige wet- en regelgeving de ondernemer regelmatig tegen lijkt te werken. Waar dat het geval is, helpt het wel om met meerdere partijen in de regio samen de lobby te versterken om deze regels waar mogelijk bij te buigen. Uit de vragen van de deelnemers blijkt dat de aangesneden onderwerpen nog veel meer stof tot discussie en uitwisselen van ervaringen aanleiding geeft. Besloten wordt om dat voor de afsluitende borrel te bewaren.

De presentatie (gemaakt met presentatietool ‘prezi’) is te vinden en na te lezen op: https://josvancalsteren.nl/zwh

Leny Moerbeek bedankt Jos voor zijn presentatie en gaat over tot het huishoudelijk deel van de vergadering. De notulen hiervan zijn per e-mail aan de ZWH-leden verspreid.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *