Meer informatie

Wilt u meer weten over de activiteiten van ZWH, wilt u eens geheel vrijblijvend een bijeenkomst bijwonen, of heeft u interesse om lid te worden dan kunt u contact opnemen met onze voorzitter Leny Moerbeek: 0164-613594. Of stuur een mailtje naar info@bedrijvenvereniging-zwh.nl.

De jaarcontributie bedraagt ook voor 2019 weer €150,- exclusief BTW per onderneming.