ZWH

bedrijvenvereniging Zuidwesthoek

De bedrijvenvereniging Zuidwesthoek (ZWH) is een samenwerkingsverband van ondernemingen uit industrie, groothandel, transport, bouw, installatie en andere business-to-business bedrijven in de gemeente Woensdrecht. Haar doel is het behartigen van de belangen van de leden.

ZWH realiseert haar doelstellingen onder andere door:

 • leggen, onderhouden en bevorderen van contacten met overheden en andere organisaties
 • bevorderen van de samenwerking tussen de leden
 • organiseren van gezamenlijke activiteiten
 • onderhouden van vertegenwoordigingen in nevenorganisaties
 • periodiek overleg met het college van B&W en becommentariëren van gemeentelijke nota’s

Enkele voorbeelden van activiteiten van de vereniging:

 • stimuleren van de modernisering en revitalisering van bedrijventerreinen (verharding, verlichting, bewegwijzering, bestemmingsplan)
 • verbeteren van de bereikbaarheid van bedrijventerreinen
 • verbeteren van personeelswerving, arbeidsvoorziening en beroepsonderwijs
 • organiseren van collectieve inkoop
 • promoten van bedrijventerreinen
 • organiseren van bedrijfsbezoeken
 • het organiseren van de nieuwjaarsreceptie in combinatie met een spreker
 • houden van themabijeenkomsten

Geassocieerd lidmaatschap VNO-NCW Brabant-Zeeland

De Bedrijvenvereniging ZWH is geassocieerd lid van VNO-NCW Brabant-Zeeland. Zie https://www.vnoncwbrabantzeeland.nl/. Hiermee heeft een van de bestuursleden van ZWH (momenteel is dat Ricardo Moerkens) zitting in het bestuur van VNO-NCW Brabantse Wal. Via deze weg kunnen ZWH-leden hun stem laten horen bij VNO-NCW. Tevens hebben de ZWH-leden door het geassocieerd lidmaatschap toegang tot een aantal bijeenkomsten van VNO-NCW. En dat zonder de contributie die een rechtstreeks bedrijfslidmaatschap bij VNO-NCW meebrengt.

De ZWH-bedrijven

Een belangrijke doelstelling van de Bedrijvenvereniging Zuidwesthoek is het faciliteren en bevorderen van de samenwerking tussen de leden. Via deze link komt u bij een lijst van de bedrijven die lid zijn van de ZWH. Deze lijst bevat links die u naar een korte omschrijving van het bedrijf brengen. U vindt in deze omschrijving ook een link naar de eigen website van het bedrijf en de contactinformatie.

Bestuur

Het bestuur van de Bedrijvenvereniging Zuidwesthoek bestaat per 21 mei 2019 uit:

 • Leny Moerbeek-Nuijten, Transportonderneming P. Moerbeek (voorzitter)
 • Wilco de Jong, Youngpack vof (secretaris)
 • Willy Bogers, Bogers Transport BV
 • Jos van Calsteren, The People Company West-Brabant
 • Stephen Warrington, Overveld Techniek BV
 • Ricardo Moerkens, Tummers Plaatbewerking BV

Bijeenkomsten

Jubileumbijeenkomst 24-09-2021

Op 24 september 2021 hebben wij eindelijk weer een live bijeenkomst kunnen organiseren. Dit jaar bestaat de “Bedrijvenvereniging Zuidwesthoek” 25 jaar, het was dus tijd voor een jubileumfeestje! Wij hebben dit feestelijk gevierd bij lid van eerste uur Familyland met een borrel en een BBQ.

Nieuwjaarsbijeenkomst 2020

Ook dit jaar is er weer een Nieuwjaarslunch voor leden en genodigden van onze bedrijvenvereniging. Deze wordt evenals voorgaande jaren financieel mogelijk gemaakt door de Rabobank. De bijeenkomst zal plaatsvinden op woensdag 29 januari 2020 van 11.45 – 14.00 uur bij Grenshotel de Jonckheer, Aanwas 17 te Ossendrecht.

Meer informatie

Wilt u meer weten over de activiteiten van ZWH, wilt u eens geheel vrijblijvend een bijeenkomst bijwonen, of heeft u interesse om lid te worden dan kunt u contact opnemen met onze voorzitter Leny Moerbeek: 0164-613594. Of stuur een mailtje naar info@bedrijvenvereniging-zwh.nl.

De jaarcontributie bedraagt €150,- exclusief BTW per onderneming. Voor het jaar 2021 ontvangen alle leden een coronakorting van €50,-.