Koninklijke Militaire School Luchtmacht Vliegbasis Woensdrecht

Koninklijke Militaire School Luchtmacht Vliegbasis Woensdrecht (KMSL Vlb Wdt) staat garant voor het verzorgen van alle benodigde opleidingen en cursussen voor de militairen van het Commando Luchtstrijdkrachten (CLSK). Door de zorg van de KMSL Vlb Wdt beschikt het personeel van het CLSK tijdig over de juiste competenties die benodigd zijn voor de specifieke functie-uitoefening.

Maar de KMSL Vlb Wdt is als het leidende onderdeel op vliegbasis Woensdrecht ook verantwoordelijk voor het ondersteunen van de andere agglomeraatgebruikers en voor het gereedstellen van het platform. KMSL Vlb Wdt levert servicegericht haar diensten aan alle (mede)gebruikers op het agglomeraat Woensdrecht.

KMSL Vlb Wdt staat voor een tijdige, kwalitatieve en relevante vorm van opleiden, trainen, ondersteunen en gereedstellen. Deze taak vult de KMSL Vlb Wdt met gedrevenheid en overtuiging in, waarbij ze ook het belang van haar werk voor de organisatie ziet.

Website:
geen